Sumqayıt ş., Sumqayıt Biznes Mərkəzi 708 otaq.

Logistika xidmətləri

Logistika xidmətləri müştərilərə məhsulların və ya malın effektiv şəkildə daşınması, saxlanması və təqdim edilməsi proseslərində mütəxəssislərin tərəfindən verilən geniş və komprensiv xidmətlərdir. Bu xidmətlər, məhsulun istehsalından başlayaraq nəticə məşğulluğuna qədər olan bütün prosesləri əhatə edir və sifarişin yaddaşda saxlanması, tədarükçü ilə əlaqələr, daşınma, depo saxlanması, paketləmə, məhsulların daşıyıcı vasitələrə yüklənməsi, daşınması və təslim edilməsi ilə bağlı bütün təcrübə və bilikləri içərisində cəmləşdirir.

Logistika xidmətləri müştərilərinin məhsulun dəqiqliklə və vaxtında istehsalı, daşınması və təchizatının təmin edilməsi ilə bağlı tələblərini qarşılayaraq, müştərilərə optimal və effektiv həllər təqdim edir. Bu xidmətlər, tədarükçü ilə effektiv əlaqələr, daşınma proseslərinin monitorinqi, depo idarəetməsi, məhsulların effektiv paketlənməsi və göndərilən nəqliyyatın monitorinqini daxil edir.

Logistika xidmətləri müştərilərinə təhlükəsiz, sürətli və maliyyət səmərəli nəqliyyat həlləri təqdim edir və onlara iş proseslərində effektivliyi və təsirli təhlükəsizlik tədbirlərini təmin etməkdə kömək edir. Ayrıca, bəzi hallarda xarici ölkələrdəki məhsulların və malın sürətli və səmərəli şəkildə daşınması və verilən həllərin təhlükəsizliyi, təchizatının mühafizəsi və qorunması da bu xidmətlərin əsas hissəsini təşkil edir.