Sumqayıt ş., Sumqayıt Biznes Mərkəzi 708 otaq.

Mühasibat uçotu

Mühasibat uçotu Azərbaycanda şirkət, müəssisə və təşkilatların fəaliyyətinin mühasibat uçotunun və maliyyə təhlilinin müxtəlif aspektlərini əhatə edən mühüm sahədir. Kiçik və orta müəssisələr, iri korporasiyalar və qeyri-kommersiya təşkilatları da daxil olmaqla istənilən biznes üçün vacibdir.

Azərbaycanda mühasibat uçotunun əhatə dairəsinə aşağıdakılar daxildir:

1. Qeydlərin aparılması: Mühasibat uçotu şöbəsi mühasibat uçotunun aparılmasına, maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına və maliyyə göstəricilərinin təhlilinə cavabdehdir.
2. Vergi uçotu: Mühasibatlıq şöbəsi vergi öhdəliklərinin uçotu və hesablanmasına, habelə vergi bəyannamələrinin tərtibinə və təqdim edilməsinə cavabdehdir.
3. Audit: Mühasibat şöbəsi auditorlar üçün maliyyə məlumatlarının hazırlanmasını təmin edir və audit prosesində onlarla əməkdaşlıq edir.
4. Kadrların uçotu: Mühasibat şöbəsi kadr uçotunun aparılmasına, əmək haqqının hesablanmasına və sosial ödənişlərin hesablanmasına cavabdehdir.
5. Maliyyə təhlili: Mühasibat departamenti biznesin idarə edilməsi ilə bağlı qərarlar qəbul etmək üçün şirkətin gəlir, xərc, mənfəət və zərər kimi maliyyə fəaliyyətini təhlil etməkdən məsuldur.

Azərbaycanda mühasibat uçotu ölçüsündən və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq istənilən biznes üçün vacibdir. O, şirkətlərə qanuni tələblərə əməl etməyə, xərclərə və gəlirlərə nəzarət etməyə, vergi yükünü optimallaşdırmağa və maliyyə göstəriciləri əsasında idarəetmə qərarları qəbul etməyə kömək edir.

Azərbaycanda mühasibat hesabatı ölkədə qeydiyyatdan keçmiş bütün hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar üçün məcburidir. Hesabat dövrü üçün təşkilatın maliyyə vəziyyətini və fəaliyyətini əks etdirən sənədlər toplusudur.

Mühasibat uçotu üç əsas maliyyə hesabatından ibarət olmalıdır:

1. Hesabat dövrünün sonuna təşkilatın maliyyə vəziyyətini əks etdirən mühasibat balansı;
2. Təşkilatın hesabat dövrü üçün fəaliyyətinin nəticələrini əks etdirən mənfəət və zərər haqqında hesabat;
3. Hesabat dövrü üçün təşkilatın kapitalında dəyişiklikləri əks etdirən kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat.

Əsas hesabatlara əlavə olaraq, təşkilatlardan əlavə hesabatlar, o cümlədən pul vəsaitlərinin hərəkəti, vəsaitlərin təyinatı üzrə istifadəsi və s.

Hesabat Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartlarına (BMHS) və Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına (MMUS) uyğun hazırlanmalıdır. Hesabat hesabat dövrü başa çatdıqdan sonra 60 gün müddətində hazırlanmalı və dövlət vergi və maliyyə hesabatı orqanlarına təqdim edilməlidir.

Ümumiyyətlə, Azərbaycanda mühasibat uçotu təşkilatların maliyyə vəziyyətinin və fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi, vergi öhdəliklərinə nəzarət, eləcə də biznesin gələcək inkişafı strategiyası üzrə qərarların qəbulu üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Mühasib və ya mühasibat firmasının dəyəri bir çox amillərdən, o cümlədən mühasibat uçotu sənədlərinin ölçüsündən və mürəkkəbliyindən, emal edilməli olan əməliyyatların sayından, mühasibin bacarıq və təcrübə səviyyəsindən asılı ola bilər. Qeyd etmək vacibdir ki, mühasibat xidmətləri həm ayrı-ayrı mütəxəssislər, həm də mühasibat uçotu, vergi planlaması və maliyyə idarəçiliyi üzrə məsləhətlər daxil olmaqla geniş spektrli xidmətlər göstərən ixtisaslaşmış mühasibat firmaları tərəfindən göstərilə bilər.